Usluge računovodstvenog konsaltinga:

 • Izrada finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja
 • Izrada napomena uz finansijske izveštaje
 • Sastavljanje računovodstvenih politika
 • Simulacija eksternih kontrola finansijskih izveštaja
 • Primena MSFI
 • Složene računovodstvene procene:
  • - rezervisanja
  • - potencijalne obaveze
  • - testovi obezvređenja
  • - "acquisition accounting and PPA"
  • - odloženi porezi
  • - procene vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme
  • - ostalo
 • Profesionalna edukacija za složene računovodstvene poslove
 • Ostale ugovorene usluge

Web Dizajn i hosting