Usluge poreskog konsaltinga:

  • Izveštaji o transfernim cenama
  • Izrada poreskih bilansa
  • Simulacije poreskih kontrola
  • Poreski tretman složenih poslovnih transakcija
  • Tumačenje poreskih propisa
  • Ostale ugovorene usluge

Web Dizajn i hosting