Kontakt

Poslovno ime:

Lazarević Konsalting d.o.o. Beograd

Adresa:

Rakovički put 6b, Beograd

E-mail:

office@konsalting.biz

Mobilni:

063-559-092

Matični broj:

20339063

PIB:

105199497

Broj tekućeg računa:

205-123165-66

Web Dizajn